homerun 25 & 26 juni 2022
kinderfonds

Log in

Al 246.322 Euro gedoneerd!
Teams: 19

Spelregels gele, groene en hartjestrui

Teams die veel sponsorgelden werven, veel acties organiseren of een originele actie bedenken, maken kans op een speciale trui: de gele, groene of hartjestrui.

Per team kan maximaal één trui gewonnen worden. Mocht een team twee of zelfs alle drie de truien winnen, dan kiest dat team de trui (en de bijbehorende prijs) die hij het liefst heeft. Het team plaatst zich daarmee buiten mededinging naar de overige truien. Het team dat tweede eindigde in de 'overgebleven' categorie wint dan automatisch in die categorie.

 

Gele trui

De winnaar van de gele trui wordt vastgesteld op vrijdag 24 juni 2022 om 18.00 uur. Het team dat op dat moment bovenaan de stand van de totale inkomsten staat, wint deze trui. Wijzigingen na dit moment worden niet meegenomen in de uitslag. Toegezegde sponsorbedragen die nog niet op de website staan geregistreerd, tellen ook niet.

 

 

 
 

Groene trui

De winnaar van de groene trui wordt vastgesteld op vrijdag 24 juni 2022 om 18.00 uur. Het team dat op dat moment bovenaan de stand van het aantal actieve acties* staat, wint deze trui. Actieve acties zijn op zichzelf staande acties, geregistreerd op de website, met een minimale opbrengst van € 50 per actie. Wijzigingen na dit moment worden niet meegenomen in de uitslag. Toegezegde sponsorbedragen die nog niet op de website staan geregistreerd, tellen ook niet.

 

 
Hartjestrui

De winnaar van de hartjestrui wordt bepaald door een kinderjury. Op maandag 13 juni 2022 zal de organisatie van HomeRun een selectie maken van maximaal tien acties die kans maken op de hartjestrui. Vergeet dus niet om jouw acties te registreren op de website. Op dinsdag 14 juni 2022 zal om 12.00 uur op het Facebook- en Instagramaccount van HomeRun een poll online komen met daarin de maximaal tien genomineerde acties. Tot vrijdag 17 juni 2022 23.00 uur kan gestemd worden op jouw favoriete actie. De kinderjury zal vervolgens uit de drie acties met de meeste stemmen de winnaar van de hartjestrui kiezen. De winnaar van de hartjestrui wordt bekendgemaakt in week 25.

Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. 

 
* Een week voorafgaand aan het evenement worden alle acties geanalyseerd. Bij kleine(re), soortgelijke acties behoudt de organisatie van HomeRun het recht deze te rekenen tot één actie, ook als de acties op verschillende momenten hebben plaatsgevonden. Dit geldt voor zowel individuele als teamacties.