homerun 25 & 26 juni 2022
kinderfonds

Log in

Team: ADP Run voor Sophia

Team rent voor: 
Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Sociale verantwoordelijkheid is één van de kernwaarden van ADP. Ik ben blij dat ik daar, samen met collega's, invulling aan kan geven door ons in te zetten voor Ronald McDonald Huis Sophia.

Teamleden